Journal of Research in Turkic Literatures

Yazarlar için Talimatlar

Makale Hazırlama

Makalenizi bize göndermeyi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu talimatlar, makalenizin akran incelemesi, üretim ve yayın aşamalarında sorunsuz bir şekilde ilerleyebilmesi için gereken her şeye sahip olmamızı sağlayacaktır. Lütfen bunları okumak ve mümkün olduğunca yakından takip etmek için zaman ayırın, çünkü bunu yapmak makalenizin derginin gereksinimlerine uymasını sağlayacaktır.

İnceleme için gönderilen yazıların dil hatası içermemesi beklenir. APA stilinin en son baskısı izlenerek yazılmalı ve biçimlendirilmelidir.
Makaleler yalnızca Microsoft Word formatında olmalıdır.
Şablonları kullanmakta rahatsanız (şiddetle tavsiye edilir), makaleniz için Word şablonu sunuyoruz.
Lütfen makalenizi https://www.editorialpark.com/teader/login adresinde çevrimiçi olarak göndermeden önce aşağıda yazarlar için verilen talimatları izleyerek hazırlayın. Bundan sonraki tüm yazışmalar editor@tea-der.com adresine gönderilmelidir.

Şablon kullanmamayı tercih etmiyorsanız, lütfen aşağıda verilen alternatif talimatları izleyin.

Biçim: Makaleler A4 sayfaya 10 punto ve 1.5 satır aralıklı olarak yazılmalıdır. Kenar boşlukları üst ve alt: 2,5 cm ve sol ve sağ 2,5 cm olarak ayarlanmalıdır. Başlıktan sonra 150-300 kelimelik bir özet ve 4 ila 6 anahtar kelime yer almalıdır. Dipnotlardan kaçınılmalı ve son notlar minimumda tutulmalıdır. Tüm sayfalar numaralandırılmalıdır. Kaynaklar American Psychological (APA) (Altıncı Baskı) stilini takip etmelidir.

Uzunluk: Normal bir makale için sayfa sınırlaması olmamasına rağmen, tam bir makalenin 10 sayfadan az ve 25 sayfadan fazla olmaması (10 punto, 1ç5 satır aralıklı, şekiller, tablolar ve referanslar dahil) şiddetle tavsiye edilir.

Makale Bölümleri: Makaleler şu bölümlere göre düzenlenmelidir: Makale Başlığı, Yazarların adları ve kurumsal bağlantıları, Özet ve Anahtar Kelimeler, Giriş, Yöntemler, Sonuçlar, Tartışma, Sonuçlar, Teşekkür (varsa), Kaynaklar.

Yazar ayrıntıları: Lütfen tüm yazarların tam adlarını, kurumlarını ve e-posta adreslerini kapak sayfasına ekleyin. Uygun olduğunda, lütfen ORCiD'yi de ekleyin. Bir yazarın, ysorumlu yazar olarak tanımlanması gerekmektedir. Makale yayımlandıktan sonra yazarların değiştirilemeyeceğini lütfen unutmayın. Ayrıca, makaleniz kabul edildikten sonra kurum bilgilerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.

Özet ve Anahtar Sözcükler: Özet, 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde kapsamlı ancak kısa olmalı ve çalışmaya kısa bir giriş, çalışmanın ana bulgularını, çalışmadan çıkarılan sonuçları ve bunların önemini verecek şekilde yapılandırılmalıdır. Ayrıca özenle seçilmiş 4-6 anahtar kelime sağlayın.