Journal of Research in Turkic Literatures

Yayın Kurulu

Genel Yayın Yönetmeni

Talgat Moldabay, Ph.D., L.N. Gumilyov Eurasian National University, KAZAKHSTAN

Yardımcı editör 

Cemal Adil Balta, TURKEY

Yayın Kurulu

  • Abdieva Shyrynhan, PhD, University of International Business, KAZAKHSTAN
  • Bokijon Tukhliev, PhD, Tashkent State Pedagogical University named after Nizami, Uzbekistan
  • Saulet Alpysbayeva, M.A. in philology, Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages, Kazakhstan
  • Setter Durmaz, PhD, Independent Researcher, ROMANIA
  • Kydyrbayeva Umit Tursynbayevna, PhD, Al-Farabi Kazakh National University, KAZAKHSTAN