Journal of Research in Turkic Literatures

Etik İlkeler

Yayın Etiği

İncelenmek üzere hakemlere gönderilmeden önce çalışmalar intihal yazılımı (ithenticate.com) tarafından kontrol edilir. İntihal, bir makalenin en az %15 benzerlik ve alıntı olmaksızın başka bir çalışma ürettiği bir durum olarak tanımlıyoruz. İntihal, bir makalenin başka bir eseri, alıntı yapmadan, yeniden ürettiği bir durum olarak tanımlıyoruz.

Yazarlar araştırmada kullanılan tüm veri kaynaklarını sunmalıdırlar. İntihal tüm formlarıyla etik değildir ve kabul edilemez.

Yazarlar gönderilen makalenin daha önce yayınlanmamış orijinal eserler olduğundan emin olmalıdır;

Yazarlar, gönderilen makalenin başka bir yerde yayınlanmak üzere değerlendirilmediğinden emin olmalıdır;

Yazarlar makaledeki tüm verilerin gerçek olduğunu belirtmelidir;

İntihal kanıtı, kabulden önce / sonra veya makalenin yayınlanmasından sonra bulunursa, yazara çürütme şansı sunulacaktır. Argümanların tatmin edici olmadığı tespit edilirse, makale geri çekilecek ve yazar sorumlu Editör (ler) tarafından belirlenecek bir süre için yayın yapmaktan ceza alacaktır.

TEAD, yayınlarımızda yer alan tüm bilgilerin (“İçerik”) doğruluğunu sağlamak için her türlü çabayı göstermektedir. Bununla birlikte, TEAD, içeriğin herhangi bir amacının doğruluğu, bütünlüğü veya uygunluğu konusunda hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez. Bir yayında ifade edilen herhangi bir görüş, yazarların görüşleridir ve TEAD’nin görüş veya onayları değildir.  TEAD, yayımlanan makalelerin doğrudan veya dolaylı olarak kullanımıyla bağlantılı olarak, kullanımıyla ilgili olarak veya kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıp, işlem, talep, maliyet, gider, zarar ve diğer yükümlülüklerden sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakları

Yazar olarak haklarınızı iyi bilmek için derginin politikasını kontrol etmeniz önemlidir. TEAD’nin standart politikaları aşağıdaki yeniden kullanım haklarına izin verir:

Dergi yazar (lar) ın herhangi bir kısıtlama olmaksızın telif hakkını elinde tutmasına izin verir.

Dergi yazar (lar) ın kısıtlama olmaksızın yayın hakları edinmesine izin verir.

Dergiye gönderdiğiniz makalenin sürümü ile istediğinizi yapabilirsiniz.

Makale yayına kabul edildikten sonra, makalenin kabul edilen sürümünü kendi kişisel web sitenize, bölümünüzün web sitesine veya kurumunuzun arşivine herhangi bir kısıtlama olmadan gönderebilirsiniz.

Yayınlanan makaleyi kendi öğretim ihtiyaçlarınız için kullanabilirsiniz.

Makaleyi, dergide yayınlandıktan sonra istediğiniz zaman yazdığınız veya düzenlediğiniz bir kitapta kullanabilirsiniz.

Makaleyi yayınlarken veya yeniden kullanırken lütfen TEAD’de makalenin yayınlanmış sürümüne bir bağlantı sağlayın.