ATAYOĞLU , Şerifenur, ve Doğan Yücel. “Türkçede Dile Dair Deyim Ve Atasözlerinin Dilin İşlevsel Kullanımları Açısından İncelenmesi”. Türk Edebiyatları Araştırma Dergisi 3, no. 1 (Temmuz 26, 2022). Erişim Ağustos 12, 2022. http://tea-der.com/index.php/teader/article/view/15.