ATAYOĞLU , Şerifenur ., ve D. . Yücel. “Türkçede Dile Dair Deyim Ve Atasözlerinin Dilin İşlevsel Kullanımları Açısından İncelenmesi”. Türk Edebiyatları Araştırma Dergisi, c. 3, sy 1, Temmuz 2022, http://tea-der.com/index.php/teader/article/view/15.