ATAYOĞLU , Şerifenur . ve Yücel , D. . (2022) “Türkçede Dile Dair Deyim ve Atasözlerinin Dilin İşlevsel Kullanımları Açısından İncelenmesi”, Türk Edebiyatları Araştırma Dergisi, 3(1). Erişim adresi: http://tea-der.com/index.php/teader/article/view/15 (Erişim: 12Ağustos2022).