ARSLAN, M. ve Gül, G. (2022) “Söylem Göstergebilimi ve Duygu Değeri Açısından Türk Arma ve Yazıtlarında Hayvan Figürü”, Türk Edebiyatları Araştırma Dergisi, 3(1). Erişim adresi: http://tea-der.com/index.php/teader/article/view/13 (Erişim: 6Temmuz2022).