Kazak Edebiyatı’nın Kurucularından Abay Kunanbayev’in Hayatı ve Kara Sözler Adlı Eserinde Geçen İnsan-ı Kâmil Teması

Yazarlar

  • Ahmet YILDIZTAŞ

DOI:

https://doi.org/10.47580/tead.114

Anahtar Kelimeler:

Abay Kunanbayev- Kazak halkı- Kara Sözler- İnsan - ı Kamil

Özet

Bu çalışmada,19. Yy.Kazak Edebiyatı’nın kurucularından olan Abay Kunanbayev’inhayatı ve Kara Sözler adlı eserindeele alınaninsan-ı kamil teması üzerinde durulmaktadır. Abay’a göre bir insanın insan-ı kamil olabilmesi için başta iyi bir eğitim alması ve ahlaki değerlere sahip çıkması gerekmektedir. Çalışmada, Abay’ın, Kazak halkı için yapmış olduğu fedakârlıklar, halkının bilgi, medeniyet ve kültür seviyesini daha ileriye götürebilmek için göstermiş olduğu gayretleri de ele alınmıştır.Abay Kunanbayev’in hayatı boyunca en önemli gayesi, geçmişte ve kendi döneminde çok sıkıntılar çekmiş olan Kazaklaramedeniyete giden yolları göstermekti. Abay Kunanbayev, şair, filozof, mütefekkir vs. çok yönü olan bir şahsiyet olarak derinlemesine araştırılması gereken büyük bir şahsiyettir. Bu çalışmada, Abay’ın yaşadığı döneme, hayatına, insan ve insanın kâmil mana da yetiştirilmesi noktasındaki görüşlerine kısaca yer verilmeye çalışıldı. Çalışmada,ayrıca Abay’ın Kara Sözler adlı eserinde ele aldığı insan-ı kamil olma yolunda gerekli olan ahlaki değerler üzerinde durulmuştur. Yalancılık, kibir, bencillik, cahillik ve tembellik gibi insana zararlı ve insanı olgunluktan uzaklaştıran şeylerden uzak durulması gerektiğide vurgulanmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2020-12-22

Nasıl Atıf Yapılır

YILDIZTAŞ, A. (2020). Kazak Edebiyatı’nın Kurucularından Abay Kunanbayev’in Hayatı ve Kara Sözler Adlı Eserinde Geçen İnsan-ı Kâmil Teması. Türk Edebiyatları Araştırma Dergisi, 1(1). https://doi.org/10.47580/tead.114

Sayı

Bölüm

Articles