Cevâhir-i Mültekata’dan Ahlâk ve Öğüt İhtiva Eden Seçme Hikâyeler

Yazarlar

  • Mohammed Ali SHAREEF
  • Fatih YILMAZ

DOI:

https://doi.org/10.47580/tead.112

Anahtar Kelimeler:

Edebiyat- Hikâye- Transkripsiyon- Cevâhir - i Mültekata- Mehmed Lebîb Efendi- Ahlâk ve Öğüt

Özet

19.Yüzyıl Osmanlı devlet adamlarından şair, kâtip ve âlim Mehmed Lebîb Efendi’nin Cevâhir-i Mültekata adlı eseri Klasik Türk Edebiyatının hikâye türüne ait önemli eserlerdendir. Arapça, Farsça ve Türkçe eserlerden derlenip bir araya getirilen eser, İslâm toplumunun kültür ve medeniyet yapısını oluşturan âlimler, mutasavvıflar, şairler, devlet adamları ve ardında eşsiz hikâyeler bırakmış şahsiyetlerle zengin bir hikmet evreni sunmaktadır.Bu makale çalışmasında ilk bölümde 19.Yüzyıl Osmanlı devlet adamlarından olan kâtip, âlim veşairMehmed Lebîb Efendi’nin hayatı, edebî kişiliği, eserleri ve hikâye türü hakkında bilgi sunulmuştur. İkinci bölümde araştırmanın yöntemi, evren ve örneklemi hakkında bilgi verilerek verilerin toplanması ve analiz kısmında konu ile ilgili literatür araştırması, transkripsiyon özellikleri hakkında bilgi sunulmuştur. Üçüncü bölümde bulgular ve yorumlar kısmında Cevâhir-i Mültekata adlı eserin dil ve anlatım özellikleri ile birlikte ahlâk ve öğüt konulu on bir seçme hikâyenin orijinal Osmanlıca metinleri, transkripsiyonları ve Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kapsamda hikâyelerin dil ve anlatım özellikleri hakkında bilgi verilmiştir. Sonuç ve öneriler bölümünde Cevâhir-i Mültekata adlı eserin önemine dikkat çekmek amacıyla belirlenen seçme hikâyelerin edebîve ilmi değerleri ve önemi hakkında bilgi sunulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

2020-12-20

Nasıl Atıf Yapılır

SHAREEF, M. A., & YILMAZ, F. (2020). Cevâhir-i Mültekata’dan Ahlâk ve Öğüt İhtiva Eden Seçme Hikâyeler. Türk Edebiyatları Araştırma Dergisi, 1(1). https://doi.org/10.47580/tead.112

Sayı

Bölüm

Articles

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri