Bağdat Atasözlerinde Kadın ve Erkek Rolleri

Yazarlar

  • Serdar DAYAN

DOI:

https://doi.org/10.47580/tead.113

Anahtar Kelimeler:

Atasözü- Bağdat atasözleri- Kadın- Erkek

Özet

Atasözlerinden yola çıkılarak bir halkın sosyal hayatından ve değerlerinden kesitler bulanabilir. Bağdat yöresinde, ezberleme kültürüne sahip olan insanların, günlük konuşmalarının bile edebi ağırlıklı olduğu görülmektedir. Sözlerini süsleme ve mesajlarını daha güçlü iletme adına atasözlerinden çok faydalandıklarına şahit olmak mümkündür. Böyle yoğun şekilde atasözlerini kullanan bir millettin, atasözlerinin manalarından uzak bir yaşam ve kültür içinde olduklarını söylemek büyük bir yanılgıya sebep verir. Bu çalışmada, geçmişten gelen bir kültürle insanların kadın ve erkeğe bakış açılarını daha iyi anlamak için atasözleri yakından incelenmiştir. Çalışmada Bağdat’ta halkın kullandığı atasözleri temel alınmıştır. Bağdat atasözlerinde, “anne”, “baba”, “erkek çocuk”, “kız çocuk”, “üvey anne”, “kuma” “evlilik”, ”karı-koca”, “kadın” ve “erkek” kavramlarını içeren 47 tane atasözü tespit edilip bunlar üzerlerinde çalışma yapılmıştır. Bu atasözlerine göre, toplumda erkek çocuğun daha makbul görüldüğü üvey annenin sevilmediği, kuma dünyanın en iyi kadını da olsa yine istenilmediği, kadınların ev dışında çalışılmalarının gereksizliği, babanın baş tacı edildiği, annenin merhamet dolu bir yürek sahibi olduğu, terbiye ve temizliğe çok önem verildiği görülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

2020-12-24

Nasıl Atıf Yapılır

DAYAN, S. (2020). Bağdat Atasözlerinde Kadın ve Erkek Rolleri. Türk Edebiyatları Araştırma Dergisi, 1(1). https://doi.org/10.47580/tead.113

Sayı

Bölüm

Articles