Efsaneler Bir Motif Olarak Taş Kesilme Efsanelerinin Tasnifi ve Toplumsal Mesajları

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Toplumsal Mesaj, Taş Kesilme Efsaneleri, Efsane, Efsane Toplum İlişkisi.

Özet

Efsaneler, hayalle hakikatin kesiştiği başka bir deyişle renklerin net olmayıp gri renklerin ağır bastığı bir noktada ortaya çıkmış anlatımlardır. Okunduğu veya dinlendiği ilk anda bir efsane için, hakikatin hangi noktasında veya hayalin neresinde yer aldığı veya hangisinin daha ağır bastığını çoğu zaman tespit etmek mümkün değildir. Efsanede yer alan her bir olay olağanüstülüklerle dolu olsa bile hayatın içinden ve yaşanabilir olaylardan üretilmesinden ötürü inanılması kolaydır. Efsaneler içerisinde fazlaca kullanılan türlerinden birisi de taş kesilme motifli efsaneleridir. “Örnek olay anlatımı” ile sözlü olarak hızlı bir şekilde insanlar arasında yayılan bu efsaneler, topluma verdiği sosyal mesajlar ile toplumsal düzenin devamına ciddi katkılar sağlar. Bu efsaneler, sosyal düzeni sağlamak için gerek dini, gerek kültürel gerek toplumsal kuralları fertlere rahatlıkla işleyip bilinç altlarına yerleştirme konusunda toplum düzenine yardımcı olurlar. Çalışmada Sakaoğlu’nun eseri merkeze alınarak taş kesilme efsaneleri, taş kesilen varlıklara göre 10 başlıkta,  bu varlıkların başından geçen olaylara göre 7 ana başlıkta 28 alt başlıkta ve işlenen konuların yoğunluğuna göre 12 ana başlık altında 57 alt başlık halinde tasnif edilmiştir. Her bir alt başlık efsanelerde verilmek istenen toplumsal mesajlar açısından yorumlanmıştır. Ayrıca her bir alt başlığa göre efsanelerin sayısal yoğunlukları da belirtilmiştir. Sonuçta %85,9 gibi bir oranla taş kesilme konulu efsanelerin merkezinde insanın olduğu ve toplumsal mesajların genelde insan ve hataları üzerinde yoğunlaştığı sayısal verilerle ortaya konulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

2021-09-18

Nasıl Atıf Yapılır

Akbalaban, C., & Yücel, D. (2021). Efsaneler Bir Motif Olarak Taş Kesilme Efsanelerinin Tasnifi ve Toplumsal Mesajları . Türk Edebiyatları Araştırma Dergisi, 2(1), 33–58. Geliş tarihi gönderen http://tea-der.com/index.php/teader/article/view/2

Sayı

Bölüm

Articles