Söylem Göstergebilimi ve Duygu Değeri Açısından Türk Arma ve Yazıtlarında Hayvan Figürü

Yazarlar

  • MUSTAFA ARSLAN INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY
  • Gökhan Gül

Anahtar Kelimeler:

Hayvan figürleri- duygu değeri- söylem göstergebilim- arma- yazıt

Özet

Bu çalışmada Türk arma ve yazıtlarında kullanılan büyük bir öneme sahip hayvan figürleri söylem göstergebilim ve duygu değeri açısından incelenmiştir. Göstergebilim bağlamında hayvan figürleri tarihi süreçten günümüze kadar farklı alanlarda önemli bir sembol olarak kullanılmış; ulaşım, savunma, tarım, yaşam, savaş, dini öğeler vb. sahalarda hayvan figürleri ön plana çıkmıştır. Türk arma ve yazıtları derinlemesine incelendiğinde de hayvan figürlerinin son derece sık kullanıldığı görülmektedir. Tarihi süreçte Türk arma ve yazıtlarında kullanılan hayvan figürleri veri olarak toplanarak gösterge bilim ve bunların ifade ettikleri duygular içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre Türk tarihinde kurt, kartal, umay kuşu ve at sembolerinin sıklıkla farklı alanlarda kullanıldığı saptanmıştır. Bu hayvanların duygu değeri olarak daha çok gücü temsil ettiği anlaşılmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

2022-04-20

Nasıl Atıf Yapılır

ARSLAN, M., & Gül, G. (2022). Söylem Göstergebilimi ve Duygu Değeri Açısından Türk Arma ve Yazıtlarında Hayvan Figürü. Türk Edebiyatları Araştırma Dergisi, 3(1). Geliş tarihi gönderen http://tea-der.com/index.php/teader/article/view/13