Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde “Kar”ın Kullanımı Üzerine

Yazarlar

  • Emin Osman Uygu
  • Doğan Yücel

DOI:

https://doi.org/10.47580/tead.212

Anahtar Kelimeler:

Anlambilim- Cumhuriyet Dönemi Türk Şiir- Kar- Kullanım Sıklığı- Türk Şiiri

Özet

Tabiat unsurları, hemen her edebiyatta olduğu gibi Türk edebiyatında da önemli bir yer tutmaktadır. Bu durum kavram zenginliği bakımından bir gösterge olarak yansımaktadır. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı uzun bir dönemi (1923-1980 ve sonrası) kapsar. Bu uzun dönemde kar başlıklı şiir yazmasa da birçok şair kar imgesini farklı şekillerde kullanmıştır. Böylece şiirlerde Türk dilinin anlam zenginliği açısından güzel örnekler meydana getirilmiştir. Çalışmada, Cumhuriyet dönemi şairlerinin eserlerinde özel bir yer tutan kar şiirleri üzerine anlambilim tasnif ve analizi yapılmıştır. Başlığında kar bulunan 29 şiir ile birlikte 27 şairin 30 şiir kitabı kar kelimesi bakımından taranmıştır. Taramalar sonucunda elde edilen veriler anlambilim açısından gerçek anlam,mecaz anlam, deyim, teşbih ve ad aktarması gibi formlardaki kullanım özelliklerine göre maddelendirilmiştir. Ayrıca bu şiir kitaplarında kar ve yağmur kelimelerinin sıklık oranları tablo halinde verilmiştir. Sıklık taraması yapılan eserlerden yola çıkarakşairlerin kar ve yağmur’u kullanım miktarlarını mukayese etme imkânı elde edilmiştir. Araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Çalışma sonucunda kar’ın eserleri taranan hemen bütün şairlerce ve anlambilim formlarında kullanıldığı görülmüştür.

İndir

Yayınlanmış

2021-06-07

Nasıl Atıf Yapılır

Uygur, E. O., & Yücel, D. (2021). Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde “Kar”ın Kullanımı Üzerine . Türk Edebiyatları Araştırma Dergisi, 2(1). https://doi.org/10.47580/tead.212

Sayı

Bölüm

Articles